14 okt - Okategoriserade

Forum för Eldsjälar – Fryshuset, Stockholm 8e oktober.

Fokus på ungas delaktighet i samhället för att kunna påverka demokratin, våga stå upp för sin åsikt och skapa förändring.

Forum för eldsjälar är en endagskonferens som vänder sig till personer som arbetar med, eller är intresserade av arbetsmarknads- och ungdomsrelaterade frågor inom offentliga, civila, privata och sociala sektorn. Genom seminarium, paneldebatter och samtal sker möten med fokus på ungas delaktighet i samhället för att kunna påverka demokratin, våga stå upp för sin åsikt och skapa förändring. Den årliga konferensen anordnades för 18:e gången på Fryshuset i Stockholm, den 8 oktober 2015.

Genom att sprida kunskap, metoder och inspiration kring samhällsaktuella frågor verkar Forum för eldsjälar för att ungdomsperspektivet utvecklas i andra myndigheters verksamheter, samt som ett stöd i kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik. Beslutsfattare, forskare, politiker, företagare och unga och äldre diskuterade delaktighet, inkludering och entreprenörskap, med fokus på framtiden, utifrån ett ungdomsperspektiv. Det var en händelserik och inspirerande dag!

FullSizeRender-18

Leo Razzak, social entreprenör, inledde dagen på temat demokrati, inkludering och entreprenörskap. Han delade med sig av sin egen historia, och beskrev symboliken i hur han som ung och vilsen tonåring tog tåget hemifrån Stockholms södra förort in till stan, till Fryshuset där han träffade eldsjälar som trodde på honom och hans vänner. Den första resan var avgörande för att han skulle bli den stabile personen han är idag. Leos tips till unga är att suga åt sig så mycket som möjligt av de som vet och kan mer, och använda sig av det. Om du ser någonting bra finns det ingen anledning till att uppfinna hjulet igen, som Leo själv sa: ”Sno det!”

FullSizeRender-20Jonas Helgesson, ståuppare, skribent och författare talade även han om sin egen resa, från att som nyfödd varit nära att dö, till att idag leva med insikten om att, i hans egna ord: ”Varje dag är en fet bonus!”. Jonas som har en CP-skada, betonade vikten av att kritisera normerna, att allting är relativt och att han är lika normal, eller onormal som någon annan. Han vågade verkligen lyfta begreppet identitet, och fick publiken till tårar – ”DU har patent på din identitet. Ingen annan har patent på din identitet!”.

 

FullSizeRender-19Med fortsatt fokus på ungas identitet och röst i samhället hölls en paneldebatt om ungas framtidstro och huruvida det spelar någon roll var man bor. Alla var nog överens om att svaret på frågan var JA, men förslagen på hur situationen kan ändras såg olika ut. Moderator var Camila Salazar Atlas, kriminolog på Fryshuset, och medverkande i panelen var Dan Eliasson, rikspolischef; Mehmet Kaplan, bostads -och stadsutvecklingsminister; Maj Pettersson, statsvetare; Viktoria Seble Walldin, socialantropolog på White arkitekter; samt Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson och gruppledare för Folkpartiet. Bostadssegregationen och ungas känsla av utanförskap, begränsade möjligheter på jobbmarknaden utifrån hemort, och medias varierande typ av rapportering beroende på område ligger alla till grunden för unga personers kamp med identitet och självbild. Inte helt otippat erbjöd panelen lösningar så som fler jobb, snabbare bostadsbygge, ökad representation, personliga möten och en bättre skola. Det var tydligt från den unga publikens sida att de ville ställa någon till svars för situationen. Och eftersom panelen helt saknade ung representation, och istället representerades av just äldre politiker och beslutsfattare, var det också rimligt att de skulle ställa till svars. Någon direkt lösning fick vi inte med oss, men en påminnelse om, och inspirationen till, att alltid erbjuda en mångfacetterad representation som gynnar jämlikhet och koppla representation och identitet till mångfald.

Ett flertal unga personer visade stort mod när de i paneldebatten Våga lyssna, våga fråga, våga se! berättade om sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa. På temat medmänsklighet hade ett sextiotal ungdomar fått möjligheten att skapa egna filmer under Fryshusets projekt Filmsommar 2.0. Filmprojektet tog sig an frågan om ungas upplevelse av oro, ångest och nedstämdhet och lyfte ungdomarnas egna erfarenheter och åsikter på området. Under ledning av Felicia Margineanu, samtalade Tiina Ekman, utredare på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor; Ulrica Stigberg, präst på Fryshuskyrkan; Suzanne Haapanen, kurator på Fryshuset grundskola och gymnasiet; och Ann-Sofie Blix, grundare av föreningen Tilia, med ungdomar från olika verksamheter på Fryshuset. Vi fick en inblick i verkligheten för många unga som idag lever med psykisk ohälsa, och fylldes av hopp för framtiden tack vare dessa unga människors mod att dela med sig av sina berättelser.

FullSizeRender-17Kvällen fortsatte i framtidens och hoppets tecken. Som ett separat event, men högst relevant på temat ”Shaping the Future” anordnades även det allra första någonsin TEDxYouth Stockholm. Event, under ledning av Negin Azimi, skapades av unga som i klassisk TED-anda lyfter Ideas worth spreading. Målet var att inspirera unga att ta sina intressen till nästa nivå och samtidigt förändra Sverige och världen till det bättre, inom teman som rör innovation, entreprenörskap och unga själva. Syftet var också att inspirera makthavare, näringslivsprofiler och andra vuxna att ta vara på ungas potential och inse vikten av att lyssna till och investera mer resurser i unga.

Vi slussades mellan uppmaning till ansvarsutkrävande av våra politiker, till att själva vara förebilder i vår vardag för att avhjälpa växthuseffekten. De fyra unga talare som under kvällen delade med sig av sina personliga berättelser kom alla med olika erfarenheter och viljor i bagaget. Men en sak hade de alla gemensamt – modet att tro på sig själv för att kunna lyckas. Att vara trygg i sin identitet och sitt handlande, även om det bryter normer och förväntningar, för att stärka sin egen och andras demokratiska förmåga och mod att stå upp för det som är bra!

Skrivet av Aygül Lale Kabaca