FÖR LÄRARE

i

För lärare, men också för alla engagerade som arbetar med barn och unga i arbetet för alla människors lika värde!

MOD UTAN GRÄNSER

Skolmaterialet består av intervjuer med, och berättelser av, sjutton människorättsförsvarare. En inledning och beskrivning av de mänskliga rättigheterna, ett avsnitt om att själv bli försvarare och en del som beskriver hur materialet kan kopplas till den svenska läroplanen.

Intervjuerna är gjorda av Kerry Kennedy, dotter till Robert F. Kennedy. Samtliga femtio intervjuer finns samlade i boken SPEAK TRUTH TO POWER- MOD UTAN GRÄNSER. Boken går att beställa och köpa på Bokus. Det svenska skolmaterialet går att ladda ner i sin helhet, men också varje människorättsförsvarare för sig. Se LADDA NER!

Från Dalai Lama till rätten att älska vem man vill

Exempel på personer som medverkar i materialet är Dalai Lama, som beskriver läget i Kina och Tibet och förmedlar ett budskap om icke-våld, Juliana Dogbadzi från Ghana som bekämpar slaveri och trafficking, journalisten Rana Husseini från Jordanien som engagerar sig mot hedersmord och Frank Mugisha från Uganda som själv är homosexuell och som står upp för sin rättighet att älska vem han vill i ett land där det inte är tillåtet. Malala som fått Nobels Fredspris, som kämpar för flickors rätt till utbildning och Raoul Wallenberg vars gärningar och historia fortfarande är aktuell.

Anpassning till svenska läroplanen

Mats Andersson och Ludvig Myrenberg, två lärare med stor erfarenhet av att utveckla skolmaterial, har utvecklat aktiviteter för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet och anpassat materialet så att det följer den svenska läroplanen, framför allt i samhällskunskap, men också i svenska, engelska, historia, svenska och drama.

Boka utbildning

Ni som skola, kommun eller annan sammanslutning av lärare eller vuxna som arbetar med barn och ungdomar kan kostnadsfritt boka en workshop med genomgång av materialet där ni får verktyg och tips på hur det kan användas i klassrummet. Ni kan sedan arbeta vidare på egen hand och bana väg för att eleverna utvecklar ett engagemang och tar ställning för alla människors lika värde.

Kontakta oss

Utvärdering STTP SWEDEN Ladda ner utvärderingen, som du gör när du deltagit i vår workshop och presentation av skolmaterialet Mod utan gränser. Vi är jätteglada för svar på våra frågor, så att vi vet vad du har tyckt och om vi kan förbättra något. Maila eller posta svaret till oss. Kontaktinfo hittar du på första sidan!